z2108120603791_bf174b1b7b922affd8a444326decf597

măng rừng khô Sơn La được đóng gói cẩn thận

Măng được đóng gói cẩn thận, đủ tiêu chuẩn mang đi nước ngoài

Both comments and trackbacks are currently closed.