mang-kho-ngam

Măng tự nhiên nhìn không vàng óng như măng ngoài chợ, nhưng ngâm nước và nấu lên vẫn có màu vàng đẹp

Both comments and trackbacks are currently closed.