z2275014221308_bf1b89815eec2696c8c0fe74942e9a36

chẩm chéo giá rẻ trên thị trường bao gồm ớt, muối, bột ngọt. Không hề có vị đặc trưng của chẩm chéo Tây Bắc

Both comments and trackbacks are currently closed.