z2496204911322_88ef7f029e449b1453c04aeb13f0d9f0

măng tre gai rừng

Măng được chọn là măng non, cắt khúc bằng đốt ngón tay

Both comments and trackbacks are currently closed.