hat-doi-nep-rung

hạt dổi nếp rừng Tây Bắc

Hạt dổi nếp hạt chắc, mọng, hạt đen nhánh, thơm hơn dổi ghép rất nhiều

Both comments and trackbacks are currently closed.